Satguru Swami Teoonram Aarti

Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me

Om jai Guru Teoonram, Swami, jai Guru Teoonram,
Par-upkari jagat Udhari, Tum ho Pooran-Kam.
Om jai Guru Teoonram…
Jab Jab Premiun nij hit kaaran, Tumko Pukara,
Swami tumko Pukara, Tab tab guru avtaar dhare tum, Sabh ko nistara.
Om jai Guru Teoonram…
Prem Parkashee Mandlachaarya, Mantar Sakshee Satnam,
Swami Mantar Sakshee Satnam, Dharma Sanatan ke parcharak, Neeti nipun abhi- ram.
Om jai Guru Teoonram…
Desh videsh mein mandli lekar, Pavan de updesh,
Swami Pavan de updesh, Aatam roop lakhaya sabako, Hariya tapa Kalesh. Om jai Guru Teoonram…
Pooran achal samadhi teri, Sidha asan braje,
Swami sidh asan braje, Roop manohar sunder lochan, Dekhat man Raje.
Om jai Guru Teoonram…
Aatam isthita vachan ke poore, Yogi indriya jati,
Swami yogi indriya jati, Param udari dhairya dhari, Param Agadhmati.
Om jai Guru Teoonram…
Dhan-dhan mat pita kul tera, Dhan tava sadhu-sujan,
Swami dhan tava sadhu-sujan, Dhan who desh jahan tum janmiya,
Dhan tava shubha Asthan.
Om jai Guru Teoonram…
Sura-nar muni-jan harijan gavat guna tumhare,
Swami gavat guna tumhare, Anta na paai sake nar koi, Mahima apar-pare. Om jai Guru Teoonram…
Jo jan tumhari aarati gave, Pave so mukti,
Swami pave so mukti, Saadha-sangat ko hardam dije, Pooran guru-bhakti. Om jai Guru Teoonram…
Jai guru Teoonram, Swami jai Guru Teoonram,
Par-upkari jagat Udhari,Tum ho pooran-kam,
Om jai Guru Teoonram…