Lord Ganesha Aarti

Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Ek Dant Dayavant, Chaar Bhuja Dhaari X2

Maathe Pe Sindhoor Sohe, Muse Ki Savari X2

Paan Chadhe, Phul Chadhe, Aur Chadhe Meva X2

Ladduan Ka Bhog Lage, Sant Kare Seva X2

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva X2

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva X2

Andhan Ko Aankh Det, Kodhin Ko Kaaya X2

Baanjhan Ko Putra Det, Nirdhan Ko Maaya X2

Surya Shaam Sharan Aye, Safalki Je Seva X2

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva X2

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva X2

Mata jaaki Parvati, Pita Mahadeva X2