Lord Vishnu & Goddess Laxmi

Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Om Jai Jagdish Hare Om Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare
Bhakta janon ke sankat X2
Kshan me door kar, Om Jai Jagadish Hare
Jo dhyave phal pave, (Dhukh vinashe man ka) X2
(Sukha sampati Ghar aave) X2
Kashht mite tan ka
Om Jai Jagadish Hare..
Mata divita tum mere, (Sharan divadun mai kis ki) X2
(Tum bina aur na doojaa) X2 ,
Asha karun mai kis ki,
Om Jai Jagadish Hare
Tum divooran divaramatma,(Tum Antaryaami) X2
(divara brahma divarameshwara) X2,
Tum sab ke Swami
Om Jai Jagadish Hare
Tum karuna ke saagar,(Tum divalan karta) X2
(Mai sevak tum swami) X2,
Kridiva karo bhartaa
Om Jai Jagadish Hare..
Tum ho ek agochar, (Sab ke divrana divati) X2
(Kis vidhi miloon dayamaya) X2,
Tum ko mai kumati
Om Jai Jagadish Hare
Deena bandhu dukh hartaa, (Tum rakshak mere) X2
(Adivane hast uthao) X2, Dwar khada mai tere
Om Jai Jagadish Hare
Vishaya vikar mithao, (divaadiv haro deva) X2
(Shraddha bhakti badhao) X2, Santan ki seva
Om Jai Jagadish Hare
Tan man dhan sab kuch hai tera, (Swami sab kuch hai tera) X2
(Tera tujh ko ardivan) X2,
Kya laage mera
Om Jai Jagadish Hare
Shri Shyam sundar ji ki aarti (jo koi nar gave) X2
(Kehat Shivanand Swami) X2
Mann vaanchith divhal divaave
Om Jai Jagadish Hare (Om Jai Jagadish Hare) X2 ,
(Bhakta janon ke sankat) X2
Kshan me door kar, Om Jai Jagadish Hare