Lord Shiva & Goddess Parvati

Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Om jai shiv omkaara prabhu har shiva omkara
Bramhavishnu sadashiv ardhangi dhaara
Om jai shiv omkara
Ekaanan chaturaanan (panchaanan raje) X2
(Hansaanan garudaasan) X2
vrishvaahan saaje
Om jai shiv omkara
Do bhuj chaar chaturbhuj (dasbhuj ati sohe) X2
(Trigun rup nirakhata) X2
tribhuvan jan mohe
Om jai shiv omkara
Akshamaala vanamaala (mundamaala dhaari) X2
(Chandan mrigmad sohe) X2
bhole shubhkari
Om jai shiv omkara
Shvetambar pitambar (baaghambar ange) X2
(Sanakaadik bramhaadik) X2
bhutaadik sange
Om jai shiv omkara
Karke madhy kamandal (chakra trishuladharta) X2
(Jagkarta jaghrta) X2
jagapaalan kaarta
Om jai shiv omkara
Bramha vishnu sadaashiv (jaanat aviveka) X2
(Pranavaakshar ke madhye) X2
ye tino ekaa
Om jai shiv omkara
Lakshmi va gayatri (paarvati sange) X2
(Paarvati Ardhaangi) X2
sir sohat gange
Om jai shiv omkaara
Kashi me vishvanaath viraaje (nanda bramhchaari) X2
(Nit uthh bhog lagave) X2
prabhuji ke darshan paave
Om jai shiv omkaara
Trigunaswamiji ki aarti (jo koi nar gave) X2
(Kahat shivanand swami) X2
sukh sampati pave
Om jai shiv omkaara
Om jai shiv omkaara prabhu har shiva omkara
(Bramha Vishnu sada shiv) X2
ardhangi dhaara
Om jai shiv omkara