Lord Hanuman Aarti

Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
(Aarti keeje hanuman lalaa ki Dusht dalan raghunath kala ki) X2
 
Jake bal se girivar kape
Rog dhosh jake nikat na jhake
Anjani putra maha baldai Santan ke prabhu sada sahai Aarti keeje hanuman lalaa ki…
 
De beera raghunath pathaye
Lanka jari siya sudhi laye
Lanka so kot samudar si khai
Jat pawansut dwar na layi
Aarti keeje hanuman lalaa ki…
 
Lanka jari asur sanhare
Siyaramji ke kaaj shaware
Laxman murchit pade sakare
Aani sanjeevan pran ubare
Aarti keeje hanuman lalaa ki…
 
Paithi patal tori jam-kare
Aahiravan ki bhuja ukhare
Baye bhuja asurdal mare
Dahine bhuja santjan tare
Aarti keeje hanuman lalaa ki…
 
Sur nar munijan aarti utare
Jai jai jai hanuman uchare
Kanchan thar kapor lau chayi
Aarti karat anjana mai
Aarti keeje hanuman lalaa ki…
 
Jo hanuman ji ke aarti gave
Basi baykunth param pad pave
Aarti keeje hanuman lalaa ki…